Zaključci prvog Plenuma TTF-a (foto)

Jučer 10. listopada 2016. održan je 1. (prvi) Plenum Tekstilno – tehnološkog fakulteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu fakultet) zbog raznih nepravilnosti u radu na navedenom fakultetu.

Zbog nedopuštenja dekanice Sandre Bischof da se Plenum održi u traženo vrijeme u prostoru fakulteta, bez obzira na loše vremenske uvjete, održan je ispred fakulteta.

Točke o kojima se raspravljalo, a čiji je sadržaj bitan za rad fakulteta su sljedeće:

1. Uvjeti studiranja (mentorstva, prolaznost kolegija, upis kolegija krajem akademske godine), studomat – ISVU sustav, apsolventi)
2. Studentski zbor
3. Neisplata honorara

Plenum je izglasao sljedeće:

1. Potrebno je osigurati dovoljan broj mentora za danu kvotu studenata unutar određenih smjerova.
2. Odlučeno je da profesorica Edita Vujasinović treba biti razriješena s mjesta prodekanice za financije te profesorske dužnosti.
3. Jednoglasno je izglasano da dekanica fakulteta i prodekani daju ostavku u roku od pet radnih dana.
4. Traži se rušenje Studentskog zbora te ponovni izbori za isti.
5. Zahtijeva se isplata honorara svim neisplaćenim studentima i vanjskim suradnicima u roku od 14 (četrnaest) dana.

Problematika zbog koje je sazvan Plenum odnosi se na nezakonito upisivanje kolegija na kraju akademske godine, upisivanje lažnih padova studentima apsolventima te na manjak mentora. Sljedeći bitan problem je nejednakost provedenih upisa u ISVU sustav (studomat), gdje veliki broj studenata ima ugovore o plaćanju školarine, a u sustavu je navedeno da nisu ništa plaćali.
Osim profesorske dužnosti, profesorica Vujasinović je i prodekanica za financije na čijim je kolegijima upitna prolaznost od tek 13 %. Mnogi studenti su iznijeli stav o njenom neetičnom ponašanju (pušenje tijekom usmenog ispita, vrijeđanje studenata i sl.). U svrhu poboljšanja obrazovanja te sveopćeg stanja na fakultetu, način rada navedene bila je jedna od točaka rasprave.
Djelovanje Studentskog zbora je nezadovoljavajuće, odbijaju suradnju sa studentima te ne žele javno priopćiti tko su članovi istog.
Mnogi studenti su radili honorarne poslove za fakultet i nikada nisu bili isplaćeni. Također ista se problematika odnosi i na vanjske suradnike od kojih nam se nekolicina osobno javila.

U slučaju da se navedeno ne provede izglasano je da je potrebno očitovanje rektora Borasa te rješavanje navedenih zahtjeva. Ako zahtjevi iznova budu ignorirani, sljedeći plenum će se održati 17. listopada 2016. (ponedjeljak).


Luka Pešun - foto (2)


Luka Pešun - foto (3)


Luka Pešun - foto (4)


Luka Pešun - foto (5)


Zvonimir Ferina - foto (1)


Zvonimir Ferina - foto (2)


Zvonimir Ferina - foto (3)

Photo By:: Luka Pešun, Zvonimir Ferina
 

 

 

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner