Javni poziv za volontere s područja Nove Gradiške

Pozivamo sve zainteresirane osobe  s područja Nove Gradke da  se  prijavna volontiranje  za pranje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela na info-pultu koji će biti postavljen u prostoru Općinskog suda u Novoj Gradiški.


Za odabrane volontere organizirat će se besplatna trodnevna edukacija kako bi stekli znanja o principima rada sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te vještine potrebne za pranje podrške.

Volonteri će biti zaduženi za:

      pranje praktičnih informacija i emocionalne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Koga trimo?

      punoljetne osobe protiv kojih se ne vodi kazneni postupak

      osobe visoke razine odgovornosti i etičnosti

      osobe motivirane za pranje podke drugima

Kako se prijaviti?

    putem email-a: info@ipc.com.hr

 Pismena prijava treba sadržavati :

      životopis

      motivacijsko pismo koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, vještina i znanja, kao i motivaciju zvolontiranje na pružanju podrške žrtvama i svjedocima

Rok za prijavu: 31.01.2018.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na broj telefona: 035 448 533; 449 715 ili na e-mail:

info@ipc.com.hr

Navedene aktivnosti će se provoditi u sklopu trogodišnjeg programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kojeg financira Ministarstvo pravosuđa. Program se provodi na području 12 županija, a Informativno pravni centar (IPC) je odgovoran za provedbu na području Brodsko-posavske županije. Nositelj Programa je Ženska soba iz Zagreba.

UNITAS WebRadio

R Winamp R WMP

R Real R Quik

HAV banner
AEM logo rad nakladnika

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner