Izvještajna skupština Košarkaškog kluba invalida Brod iz Slavonskog Broda.

Jučer 22.4.2018.  u Domu hrvatskih branitelja u Novoj Gradiški održana je redovna izvještajna skupština Košarkaškog kluba invalida Brod iz Slavonskog Broda.

KKI Brod ove godine slavi 20 godina od osnutka kluba i želja članova kluba koji sa Novogradiškog područja odlaze već godinama na treninge u Slavonski Brod, a među kojima ima i osnivača i začetnika Slavonskobrodskog kluba , je bila da povodom 20 godina osnutka kluba redovna izvještajna skupština se održi u Novoj Gradiški.

Za tu prigodu Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata nam je ustupila prostorije u Domu hrvatskih branitelja pa se ovim putem zahvaljujemo predsjedniku udruge Arsenu Grandi koji nam je ponudio i svoju pomoć oko pripreme zakuske za članove KKI Brod. Na skupštini je bilo prisutno 17 članova od ukupno 24 člana KKI Brod te sve odluke koje budu donesene su usklađene sa zakonom i statutom udruge.

 

Predsjednik kluba Darko Boić je pozdravio sve prisutne članove i predstavnika medija udruge Građanska inicijativa  "NG-buntovnici" Momira Divjaka. Nakon uvodnog pozdravnog govora predsjednik je vođenje skupštine prepustio dopredsjedniku KKI Brod Igoru Ograjšeku . Igor Ograjšek je također pozdravio sve nazočne i krenuo sa usvajanjem poslovnika o radu skupštine što je jednoglasno usvojeno.

Potom je izvršen izbor radnih tijela, za 3 člana radnog predsjedništva su izabrani Darko Boić, Nenad Idžojić i Igor Ograjšek, 2 člana verifikacijske komisije izabrani su Alen Tomašević i Izudin Hodžić, 2 ovjerovitelja zapisnika Bernardin Trnka i Zdenko Matić a za zapisničara Josip Babić. Pristupilo se čitanju izvješća o radu, izvješću nadzornog odbora i financijskom izvješću za 2017. Igor Ogrjašek je podnio izvješće o radu i financijsko izvješće te je naglasio da smo sa radom u 2017 godini zadovoljni. Nakon dvije godine prikupljanja donacija kupljen je specijaliziran kombi za prijevoz osoba sa invaliditetom što nam u budućnosti donosi i manje troškove putovanja. Nabavljena dvoja nova sportska kolica, oprema za članove kluba te odlični rezultati kluba u PH i KUP u RH jer zbog brojnosti članstva nastupamo sa dvije ekipe i vrlo smo zadovoljni. Izvješće o radu i financijsko izvješće je jednoglasno usvojeno. Šimo Šimić predsjednik NO je podnio izvješće te naglasio da su redovno kontrolirali rad kluba i da nisu našli nikakvih ne pravilnosti u radu te smatraju rad kluba u 2017 godini uredan. Potom je Igor Ograjšek pročitao plani program te financijskih plan za 2019 godinu nakon izlaganja uslijedila je mala rasparava oko predviđenog financijskog plana za 2019 jel se smatralo da su troškovi malo veći od očekivanih. Nakon čega je Igor Ograjšek dao objašnjenje o dotrajalom stanju sportskih kolicima u klubu i visokom cijenom istih te se jednostavno moralo predvidjeti u planu i programu za 2019 godinu, ako se uspiju namaknuti sredstva ići će se u realizaciju kupovine novih kolica ako ne morat ćemo se pokrpati sa onim što imamo.

Plan i program te financijski plan za 2019 je dan na usvajanje te je jednoglasno usvojen. Potom je Željka Koški dala izvješće o klupskoj kućici za odmor na sportsko rekreativnoj lokaciji Poloj u Slavonskom Brodu. Papiri oko legalizacije su riješeni dalje slijedi traženje donatora i uređivanje kućice kako bi dobili sve potrebne priključke te mogli urediti kućicu za boravak, rehabilitaciju, rekreaciju i odmor osoba sa invaliditetom. Uslijedilo je par pitanja oko detalja uređenja prostora i organizacije članova za vođenje brige oko evidencije klupske imovine. Zaključeno je da će se odbor za evidenciju i upravljanje klupskom imovinom odlučiti na slijedećem sastanku Upravnog i Nadzornog odbora, a za uređenje i prilagodbu prostora će se odluke donosit ovisno o financijskim sredstvima te priljevu istih. Nakon što više nije bilo pitanja i iscrpljene su sve točke dnevnog reda skupština je završila sa radom u 14:50 sati, te se pristupilo ne obaveznom ugodnom druženju do večernjih sati. Svi članovi otišli su vrlo zadovoljni svojim kućama uz veliku zahvalu domaćinima i obećanjem da će se opet vratiti.

NGB-_IMG_2053

NGB-_IMG_2048

NGB-_IMG_2047

NGB-_IMG_2046

NGB-_IMG_2043

NGB-_IMG_2055

UNITAS WebRadio

R Winamp R WMP

R Real R Quik

HAV banner
AEM logo rad nakladnika

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner