SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA 10.LISTOPAD

"Mladi i mentalno  zdravlje u svijetu koji se mijenja"

Svake godine ( od 1992.g) obilježava se Svjetski  dan mentalnog zdravlja, 10. listopada, a na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlja.

Uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, a u partnerstvu sa ministarstvima zdravstva i organizacijama civilnog društva , diljem svijeta.Slogan ovogodišnje teme Svjetskog dana mentalnog zdravlja je  "Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja"Oko 20% djece i adolescenata u svijetu ima neki poremećaj vezan za mentalno zdravlje.Inače,oko polovice svih  mentalnih poremaćaja, u općoj populaciji počinje prije 14. godine  života.Psihijatrijski i neuropsihijatrijski poremećaji su među vodećim uzrocima invaliditeta kod mladih ljudi.Nažalost, veliki broj psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji se ne prepozna na vrijeme niti se na vrijeme liječi (depresija, anksioznost, štetna uporaba alkohola i opojnih tvari,poremećaji prehrane,rizična ponašanja kao što su opasna vožnja i nezaštićen spolni odnos).Ipak, zemlje sa najvećim postotcima stanovništva, mlađeg od  19 godina, raspolažu sa  najmanje resursa za mentalno zdravlje.Većina nerazvijenih i srednje razvijenih zemalja ima samo jednog dječjeg psihijatra na 1-4 milijuna stanovnika.Veoma  je bitno da se osmisle programi za mentalno zdravlje mladih u dobi od 14-18 godina, koji  bi utjecali na  jačanje samopouzdanja i samim tim, na smanjenje pojavnosti bolesti ovisnosti ( pušenje, alkoholizam, štetna uporaba psihoaktivnih supstancija, rizično ponašanje) kod mladih ljudi.Zbog  značaja mentalnog zdravlja djece i mladih i izazova sa kojima se suočavaju, ove je godine Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetski dan mentalnog zdravlja posvetila toj temi, ističući značaj svih koji djeci mogu pružiti podršku, posebice roditelja i prosvjetnih Unaprijeđenje mentalnog zdravlja i dalje ostaje najnerazvijenija oblast u sferi  promocije  zdravlja,  bez obzira što postoji svijest da nema  općeg zdravlja bez dobrog mentalnog zdravlja.

Krunoslav. Ravlić   Voditelj Psihijatrijski odjela  
Opće bolnica Nova Gradiška

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

HAV banner
AEM logo rad nakladnika

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner