Innovate Your Dreams 2019 – 3. zadatak

Sljedeći zadatak projekta Innovate Your Dreams 2019. uključivao je naglasak na 4-K riječi, odnosno vještine 21. stoljeća:

 

  1. Komunikacija
  2. Kolaboracija (suradnja)
  3. Kritičko razmišljanje
  4. Kreativnost

     Koristeći rješenja problema iz drugog zadatka: prazne učionice, neprimjereno ponašanje u školi te izvori energije, učenici 3.e, 3.g i 3.f razreda uz mentorstvo Zorana Ivančića sastavljaju prezentaciju u kojoj predstavljaju jednu od tih vještina u našoj učionici.

 

Tekst: Ivana Jurašinović