Job club – Centar jednakih mogućnosti

Projekt je to čiju je provedbu počela Udruga gluhih i nagluhih u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška i Industrijsko – obrtničkom školom Nova Gradiška. Odobren je kroz otvoreni poziv „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ kojeg je provelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja usmjerena je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama u društvu. Projekt je usklađen sa županijskom Strategijom za razvoj ljudskih potencijala.

„Job club–Centar jednakih mogućnosti“ je pilot projekt na području Nove Gradiške čiji će rezultati biti temelj sveobuhvatne strategije rješavanja problema nezaposlenosti na ovom području, te doprinijeti spriječavanju iseljavanja. Kroz Centar jednakih mogućnosti Udruga će pružiti nezaposlenima podršku pri zapošljavanju kroz jačanje njihovih te tako povećati njihovu zapošljivost i prilagodbu lokalnom tržištu rada.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju stope zaposlenosti mladih osoba i osoba s invaliditetom, neovisno o stupnju obrazovanja, na području Grada Nove Gradiške i Brodsko posavske županije te pridonijeti socijalnom uključivanju.

Specifični cilj projekta je organizirati inovativni oblik rada i razviti kontinuiranu podršku zapošljavanju i razvoju karijere nezaposlenim mladima i osobama s invaliditetom kroz razvoj i stjecanje novih kompetencija.

Aktivnosti projekta su usmjerene na osnivanje job-cluba kao prostora individualne i grupne podrške nezaposlenim osobama na ovom području, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene osobe, mlade i osobe s invaliditetom.

Individualna podrška će uključivati mentorstvo nezaposlenoj osobi, podršku u praćenju i izradi individualnih planova i usmjeravanje na tržištu rada.

Grupni rad uključuje 5 ciklusa intezivnih treninga podijeljenih u 5 modula, svaki u trajanju od 3 tjedna:

Prvi modul: Usavršavanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina 27.2.-1.3.2019.

Drugi modul: Pisanje motivacijskog pisma i životopisa 6.-8.3. 2019.

Treći modul:Postavljanje cijeva i upravljanje vlastitim vremenom 13.-15. 3. 2019.

Četvrti modul: Učinkovito traženje posla i orjentacija na tržištu rada 20.-22.3. 2019.

Peti modul: Mogućnost samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova, usvajanje osnova projektnog planiranja 27.-29.3. 2019.

Edukacije provode stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u neformalnom obrazovanju, obrazovanju odraslih i projektnom upravljanju.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu 678.575,00 kn, a intezitet potpore iznosi 100%.

Provedba prvoga modula, Usavršavanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina

počela je 27. veljače, a predavač je magistar komunikologije Domagoj Morić. U ovom ciklusu edukacije sudjeluje 12 polaznika.

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner