Novogradiške udruge potpisale ugovore s Gradom o financiranju projekata u 2018.

Potpore je dobilo 39 udruga za ukupno 136 projekata temeljem apliciranja na Javni poziv Grada.

Ove smo godine povećali sredstva za više od 10 % sa 441.200 kuna u prošloj, na 483.200 kuna u 2018. godini. To su sredstva koja ćete dobiti u vrlo kratkom roku nakon što dostavite zahtjev. Tim sredstvima provodit ćete svoje programe i obogatit sadržaje u našem gradu – rekao je, među ostalim, gradonačelnik Vinko Grgić.

Ove se godine smanjio broj udruga koje su dobile potporu. Lani je potporu dobilo 46, a ove 39 udruga, manje je 26 projekata. Broj projekata smanjen je sa 153 na 109 što značio da je Grad iz svog proračuna po projektu izdvojio više novca.

Udruge u kulturi će ove godine dobiti 228.000 kuna, udruge iz domovinskog rata 128.440 kuna, a udruge iz zdravstvene i socijalne skrbi 103.300 kuna, a Socijalna samoposluga 24.000 kuna.

-Na naš javni poziv ove se godine javila 41 udruga sa 131 prijavljenim projektom. Dvije udruge nisu formalno zadovoljile uvjete. Od 127 programa 105 je ocijenjeno sa 60 i više bodova i kao takvi su prihvaćeni i kao projekti od interesa za Grad Novu Gradišku. Nažalost, 18 programa je ocijenjeno s manje od 60 bodova, nisu bili prihvaćeni i nismo ih u mogućnosti financirati iz gradskog proračuna. Poštivali smo svaku fazu propisanu uredbom i zakonom, kao i našim odlukama vezanim za natječajnu proceduru. Posljednje tri godine, svake godine, potpore udrugama se povećavaju za 10 %. Vjerujem da ćemo i naredne godine povećati sredstva za udruge. Na taj način želimo pokazati da ste nam i važni i da grad kao i naši sugrađani bez vas ne mogu – istaknula je je Mihaela Đeraj, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti grada. Među udrugama čiji projekti su prihvaćeni je i projekt "Mreža školskih radija" Građanske inicijative "NG-Buntovnici".

NGB004-2018.03.29

NGB006-2018.03.29

NGB007-2018.03.29

NGB008-2018.03.29

NGB011-2018.03.29

NGB012-2018.03.29

NGB014-2018.03.29

NGB015-2018.03.29

NGB020-2018.03.29

NGB022-2018.03.29

UNITAS WebRadio

R Winamp R WMP

R Real R Quik

HAV banner
AEM logo rad nakladnika

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner