REKREATIVNA SPORTSKA I RITMIČKA GIMNASTIKA ZA DJECU

 

Udruga šport za sve „Sloga“ osim inih sportskih aktivnosti za djecu  od listopada 2014 godine ima i rekreativno sportsku i ritmičku gimnastiku. Namjenjema je djevojčicama i dječacima  predškolske i školske dobi do 12 godina.

Trenutno na rekreaciji vrijedno trenira oko 30- ak djece razne starosne dobi . Svakako treba naglasiti  da osim u potpunosti zdrave djece , rekreaciju pohađaju  i djeca sa poteškočama u razvoju, autisti i djeca  sa tjelesnim oštečenjem ( čak i do 60%), koje ništa ne sprečava da prema svojim mogučnostima vrijedno treniraju. Svoje sposobnosti prezentirali su na „Advent u našem gradu“ u prosincu i oduševili sve prisutne.

Zadivilo je to što su u tako kratkom vremenu od samo dva mjeseca treniranja pokazali zavidne gimnastičke vještine.

Rekreativna sportska i ritmička gimnastika  trninge održava u O.Š. „Mato Lovrak“ dva puta tjedno  SRIJEDOM I PETKOM u vremenu od 19:00 – 20:00 sati.

 Od veljače u prostoru O.Š. „Mato Lovrak“ u vremenu od 20:00 – 21:00 sati djelovat će i REKREACIJA  za djevojke i žene . Ukoliko želite upisati dijete ili želite više informacija možete kontaktirati  Davorku Miklić na mob.0989706998 ili Marijanu Herceg – Ivanišević na mob.0915962192.