HKUU "Trenk" NG poziva na proljetni koncert "Trenk i prijatelji"

Hrvatsko kulturno umjetnička udruga "Trenk" Nova Gradiška održat će veliki uskrsni koncert pod nazivom "Trenk i prijatelji", u subotu 14. travnja 2018. u Domu kulture u Novoj Gradiški, s početkom u 19.00 sati.


Ovoga puta Trenkovcima će se na pozornici pridružiti Kulturno umjetničko društvo "Dučec" Mraclin (Velika Gorica).

Uz novu predstavu koju će izvesti dramska skupina domaćina, posjetitelji će uz pjesmu i plesove prošetati skoro cijelom Hrvatskom. Naime, gosti i domaćini pripremili su plesove Turopolja, Zagroja, Slavonije i Korduna..


Kulturno - umjetničko društvo "Dučec" Mraclin je udruga sa ciljem očuvanja starih narodnih plesova i običaja, prvenstveno sa prostora Turopolja, ali i šire. Sjedište društva je u naselju kraj Velike Gorice, MraclinuOsnovan je 20. srpnja1952. godine pod imenom Kulturno - prosvjetno društvo Ivan Goran Kovačić, a prvi predsjednik je bio Antun Galeković Pepičov. Danas KUD Dučec nastupa na brojnim natjecanjima po cijeloj Hrvatskoj, ali i KanadiSAD-u, Makedoniji i mnogim državama svijeta. 2007. godine društvo je proslavilo 85. obljetnicu postojanja. 
Hrvatsko kulturno umjetnička udruga "Trenk" Nova Gradiška osnovana je 1994. godine u Novoj Gradiški. Danas je jedna od najvećih novogradiških udruga, koja broji oko 90 članova. Kroz rad u brojnim sekcijama, nastoji se očuvati bogata tradicijska raznih hrvatskih krajeva (pjesme, plesovi, igrokazi, gastro, izrada narodno ruha i dr.)

UNITAS WebRadio

R Winamp R WMP

R Real R Quik

HAV banner
AEM logo rad nakladnika

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner