Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – poboljšanje uvjeta školovanja kroz suradnju


U ponedjeljak, 06.07.2015. u sklopu projekta „Dajmo šansu promjenama“, održan je okrugli stol na temu Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – poboljšanje uvjeta školovanja kroz suradnju.

Predavači su bili Dubravka Novosel-Guszak, socijalna pedagoginja (Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb) i Luca Šapina, dipl.soc.radnica (Centar za socijalnu skrb, Nova Gradiška). Moderatorica okruglog stola je bila Aleksandra Grubač, dipl. defektologinja-soc.pedagoginja. Dubravka Novosel-Guszak je održala zanimljivo izlaganje na temu suradnje u procesu rješavanja problema. Naglasila je nužnu interdisciplinarnu suradnju i uključivanje roditelja u sam proces, kako bi se na kraju došlo do onoga što je najbolje za učenika. Luca Šapina je okupljene upoznala sa zakonskim aktima, ulogom Centra za socijalnu skrb, te suradnjom Centra za socijalnu skrb sa školskim ustanovama.  Projekt „Dajmo šansu promjenama“ provodi OŠ Okučani.

08 07 2015 001

08 07 2015 002

08 07 2015 003

08 07 2015 004

UNITAS WebRadio

R Winamp R WMP

R Real R Quik