Unitas Web video

Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac & Miramida Centar, Grožnjan-Grisignana 

5. Međunarodni volonterski radni kamp, Pakrac - Lipik, 9 – 15.7.2017.

Mladi - Enigma za starije
Prijenos u živo